Ur Radikala nätverkets program på Lunds universitet våren 2012:

“History from the Inside Out: The Amistad Africans and their Struggle against Slavery while in Jail, 1839-1841”

28 maj, 14.15-16.00, Sal 3, Historiska institutionen, Lund

Marcus Rediker, University of Pittsburgh
This presentation will explore the well-documented experience of thirty-six African rebels who were incarcerated in American jails after a successful uprising on the Cuban slave schooner Amistad in 1839. Against a fiery backdrop of slave rebellion around the Atlantic in the 1830s, how did African insurrectionists and American abolitionist reformers work together, inside the jail, to build a legal defense campaign, a network of support, a political alliance, and a social movement?

Radikala nätverket är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna och idag. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera – snarare än reformera – hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel.

Radikala nätverket arrangerar två till fyra seminarier per termin. För att bli medlem av Radikala nätverkets e-postlista, kontakta magnus.olofsson [at] hist.lu.se.