Alla intresserade är välkomna till Motståndsseminarium torsdag den 8 dec 2011.

Sven-Eric Liedman, pensionerad professor i idéhistoria ger ett motståndsseminarium på Annedalsseminariet, Institutionen för Globala Studier, Campus Linné, www.globalstudies.gu.se i Sal 220, kl 15:15-17.00. Som vanligt så samlas vi på Gyllene Prag för en bit mat och fortsatta samtal efteråt.

Titel: “Skolan som en arena för motstånd”
Skolsystemet från förskola till universitet är alltid en plats för ständigt kämpande intressen. Just nu styr kravet på att skolan ska förbereda unga människor för en snabb och gränslös marknad, där effektivitet är nyckelordet. Det väsentliga blir då kunskaper i sådant som betraktas som viktigt för ett marknadsliv: matematik, språk, framför allt engelska, men också vad som kallas social kompetens. Begreppet “social kompetens” är värt en särskild eftertanke. Det betecknar i allmänhet en förmåga att umgås med andra människor, vara inkännande men inte kravlös. Men lätt insmyger sig också en nyans av medgörlighet, framför allt den underordnades medgörlighet och kritiklöshet gentemot den överordnade, den anställdes gentemot företaget eller institutionen. Social kompetens kan i så fall urata till kritiklöshet.

För egen del kämpar jag för en skola, och i mitt fall framför allt ett universitet, där ifrågasättandet är i högsätet. Orättvisor på nära håll liksom i ett världsperspektiv kommer då i fokus. Den tilltagande segregationen också i ett land som Sverige måste komma i fokus, liksom givetvis hela den globala snedfördelningen (det hör ju till saken att världen i dag finns i Sverige på ett annat sätt än för femtio år sen). En avgöraned aspekt av detta är också hushållningen med naturens resurser. Det måste inskärpas att människan redan genom sin egen kropp är en del av naturen.

Det betyder inte alls att matematik eller engelska eller några andra skolämnen blir mindre viktiga. Det betyder att attityden till både kunskap och omvärld förändras. Det gäller inte att smälta in utan att få en kritisk inställning till den dominerande utvecklingen.